S akými látkami sa môžeme stretnúť vo vode?

Kategórie
 
 
 
S akými látkami sa môžeme stretnúť vo vode?
Doprava ZADARMO nad 70€
 
 
S akými látkami sa môžeme stretnúť vo vode?
Meranie tvrdosti vody zadarmo
 
 
 
 
10.04.2018

Pripravili sme pre vás článok o tom, aké látky vo vode môžte nájsť, čo spôsobujú, aký je ich pôvod a príznaky. Takisto v článku nájdete povolené množstvo látok vo vode podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z.

 

V článku sa dozviete o látkach, ktoré vodu znečisťujú, o ich príznakoch, pôvode, maximálnom povolenom limite vo vode a podobne. Obsah týchto látok vo vašej vode zistíte pomocou rozboru vody, ktorý pre vás vykonáme a následne vám môžeme pomôcť s vhodnou úpravou vody


Najčastejšie a najznámejšie látky, ktoré vo vode meriame a odstraňujeme:


Chlór (Cl) - má svoju pozitívnu (účinne dezinfikuje, zbaví vodu baktérií, zabraňuje šíreniu niektorých chorôb), ale aj negatívnu stránku (vysoko toxická látka - pri reakcii s inými látkami nachádzajúcimi sa vo vode sa tvoria toxíny THM). 
Dusičnany (NO3) a dusitany (NO2) - charakteristické najmä pre vody v blízkostí polí a poľnohospodárskych prevádzok. Na ich odstránenie sa používajú filtračné zariadenia s anexovou náplňou. 
Železo (Fe) a mangán (Mn) - látky, ktoré vo vode odhalíte najjednoduchšie - ovplyvňujú totiž aj jej farbu, vôňu a chuť. Pri zvýšených hodnotách železa a mangánu odporúčame použiť prístroje Waterboss, ktoré nie len z vody účinne tieto látky odstránia, ale zároveň vodu zmäkčujú. 
Baktérie a vírusy - jednoducho sa dostanú do vodného zdroja a odhaliť ich dokáže len rozbor vody. Pri výskyte baktérií vo vode existuje niekoľko možností ich odstránenia - od chemického (s použitím ozónu, chlóru alebo jeho zlúčenín) po fyzikálne (prostredníctvom UV lampy na vodu). 


Baktérie sledované v pitnej vode na Slovensku:
 - Escherichia coli (max. 0 KTJ/100 ml)
 - Koliformné baktérie (max. 0 KTJ/100 ml)
 - Enterokoky (max. 0 KTJ/100 ml)
 - Mezofilné baktérie (max. 20 KTJ/1 ml)
 - Psychrofilné baktérie (max. 200KTJ/1 ml)
 - Patogénne baktérie (max. 0KTJ/ 100 ml)
 
V nasledujúcej tabuľke sú vyobrazené stanovené limity spomínaných látok a zdravotné komplikácie, ktoré nám ich prekročenie môže spôsobiť:

 

Ďalšie látky nachádzajúce sa vo vode: 


Vápnik a horčík (tvrdosť vody) - vytvára vodný kameň, množstvom rozpusteného vápnika a horčíka vo vode sa určuje tvrdosť vody - viac o tvrdej vode.
Reakcia vody (pH) - (6,5-9,5) laicky rozdeľuje vodu na živú a mŕtvu a to pomocou ionizátora vody.
Rozpustené látky (TDS) - (max. 1000 mg/l) ide o hodnotu, ktorá udáva množstvo všetkých rozpustených látok vo vode.
Chloridy (Cl) - (max. 100 mg/l) veľmi často určujú množstvo fekálneho znečistenia vody.
Sírany (SO42-) - (max. 250 mg/l) spôsobujú preháňanie a problémy s tráviacou sústavou.
CHSK-Mn (Chemická spotreba kyslíka) - (max. 3 mg/l) dáva informáciu hlavne o organickom znečistení vody.
Zákal (max. 5 ZF) je optická jasnosť vody, spôsobená nerozpustnými, mechanickými časticami.
Farba, pach a chuť sú senzorické vlastnosti vody. 

 

Ťažké kovy vo vode:


Arzén (As) - spolu so svojimi zlúčeninami využívaný v poľnohospodárstve ako pesticídy - týmto spôsobom sa dostávajú do pôdy a následne aj do vody. 
Kadmium (Cd) - nachádza sa najmä v odpadových vodách, kde sa dostáva následkom výroby plastov, úpravy kovov, polygrafického a fotografického priemyslu. Má negatívny vplyv na zdravie človeka, spôsobuje odvápňovanie kostí, pigmentáciu zubov či anémiu. 
Olovo (Pb) - najčastejšou príčinou olova vo vode sú olovené vodovodné potrubia, ktorými voda preteká. 
Ortuť (Hg) - ovplyvňuje nervový systém, poškodzuje srdce, obličky, pečeň a ďalšie dôležité orgány - najviac ohrozené sú tehotné ženy a deti.
Meď (Cu) - predstavuje nebezpečenstvo najmä v kombinácii s kyslou vodou. 
Berílium (Be) - je silne toxická látka pre vodné prostredie, berýlium a jeho soli sú aj karcinogénne. 
Hliník (Al) - podobne ako u medi hrozí nebezpečenstvo najmä pri kombinácii hlínikových povrchov a kyslej vody, čo zapríčiňuje jeho uvoľnenie do vody a následné poškodenie zdravia. 
Chróm (Cr) - na uvoľňovaní chrómu do vody má "zásluhu" textilná výroba, spracovávanie kože a výroba farbív a pigmentov. 
Kyanidy (Cn) - do vody sa dostávajú následkom uhoľného, fotografického priemyslu a úpravy kovov. Pre človeka sú veľmi toxické, otrava sa prejavuje bolesťami hlavy, nevoľnosťou, únavou, vo zvýšenej dávke blokuje tkanivám v spracovaní kyslíka.  

 

Ďalšie sledované organické látky vo vode:


 - Organicky viazaný chlór (OCl)
 - Trihalometány (THM)
 - Trichlórmetán (CHCl3)
 - Polychlórované bifenyly (PCB)
 - Dichlórdifenyltrichloretan (DDT)
 - Ropné látky (NEL)
 - Tenzidy aniontové (PAL-A)
 - Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

 

Pokiaľ máte vodu kontaminovanú akoukoľvek zo spomínaných látok, neváhajte nás kontaktovať - pomôžeme vám nájsť vhodné riešenie na úpravu vodu (či už pre domácnosť alebo priemysel).

Pôvodný článok zo dňa 02. 12. 2015, aktualizovaný dňa 10. 04. 2018.

 

...

 
 
Kontaktujte nás:
alebo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia