Filtrácia dusitanov a dusičnanov vo vode

Kategórie
 
 
 
Filtrácia dusitanov a dusičnanov vo vode
Doprava ZADARMO nad 70€
 
 
Filtrácia dusitanov a dusičnanov vo vode
ZĽAVY NA DEŇ VODY 2020
 
 
 
 
Filtrácia dusitanov a dusičnanov vo vode

Hospodárska činnosťVýskyt dusitanov a dusičnanov vo vode je typický najmä pre vodné zdroje v blízkosti polí či poľnohospodárskych prevádzok v dôsledku používania umelých hnojív či nesprávneho zaobchádzania s organickými odpadmi, ale aj presakujúcich septikov a žúmp.

Keďže dusičnany a dusitany sa neprejavujú zmenou vzhľadu či chuti vody, je pre zistenie ich hodnôt vo vode potrebný rozbor vody. Najvyššia medzná hodnota dusičnanov v pitnej vode je podľa normy pre povolené množstvá rozpustených látok vo vode NV SR č. 354/2006 Z.z. ustanovujúcu požiadavky na vodu určenú pre ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody na Slovensku až 50 mg/l, pričom podľa WHO vo väčšine krajín nesmú hodnoty dusičnanov v pitnej vode presiahnuť 10 mg/l(1), čo je až päťkrát menej ako u nás. Limit pre množstvo dusitanov vyskytujúcich sa v pitnej vode je 0,5 mg/l.

Aké zdravotné riziká dusičnany a dusitany vo vode predstavujú?

  • zvýšenie krvného tlaku,
  • môžu byť príčinou srdcového infarktu,
  • riziko vzniku nádorových ochorení,
  • dusičnanová methemoglobinémia - takto kontaminovaná voda je obzvlášť nebezpečnou pre dojčatá, u ktorých hrozí riziko vzniku dusičnanovej methemoglobinémie spôsobujúcej obmedzenie prenosu kyslíka krvou, čo môže viesť až k uduseniu. Preto odborníci odporúčajú limit množstva dusičnanov vo vode pre dojčatá znížený z 50 mg/l na 10 mg/l (pre dusitany 0,1mg/l). Bližšie sa tejto téme venujeme na našom blogu v článku Dusitany a dusičnany vo vode.
Dusitany a dusičnany

 

Ktoré oblasti sú najviac ohrozené?

Podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva ide najmä o okresy Košice, Trebišov, Trnava, Michalovce a Rimavská Sobota, v ktorých vplyv poľnohospodárskej činnosti výrazne ovplyvňuje kvalitu vody. Na nasledujúcej mape je vyobrazený percentuálny podiel koncentrácie dusičnanov vo vzorkách pitnej vody z verejných vodovodov v jednotlivých krajoch SR (rok 2005):

Mapa dusičnany

 

Turbojet 10 ANEX

Odstránenie dusičnanov z vody

Ak ste zistili, že sa vo vašej vode nachádza neprimerané množstvo dusičnanov, máte niekoľko možností, ako ich odstrániť. Najúčinnejším riešením je použitie filtračného zariadenia so silne bázickou náplňou ANEX, ktorá zachytáva ióny dusičnanov (NO3) a následne ich vyplavuje do zbernej nádoby alebo odpadu. Takéto riešenie je vhodné pre celý objekt, či už ide o dom alebo akúkoľvek prevádzku - montuje sa na vstup a tým zaručene prefiltruje vodu v celom objekte.  

Pokiaľ máte záujem len o filtráciu pitnej vody, môžete použiť filtráciu pomocou reverznej osmózy, ktorej membrána zabezpečuje úplné odstránenie dusičnanov z vody. Takéto zariadenie sa však montuje priamo do kuchyne, čím zabezpečuje filtráciu len pitnej vody, prípadne vody na varenie. Pri extrémnej hodnote dusičnanov sa používa reverzná osmóza spolu so špeciálnou filtračnou vložkou s anexom pre 100% istotu odstránenia nežiadúcich látok z vody.

Zdroje:
(1) Dokument WHO – Nitrate and nitrite in drinking water

Button dusičnany a dusitany

 
 
 
 
Kontaktujte nás:
alebo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia