Kontaktujte nás

Team

Telefonický kontakt

+421 917 244 602 direkt - priamo do spoločnosti (všeobecné informácie)

+421 905 883 098 Marek Skopal (technický poradca + tvorba cenových ponúk)

+421 907 806 855 Radoslav Ďurajka (technický poradca + tvorba cenových ponúk)

+421 907 269 785 Peter Papík (núdzový kontakt, dostupný aj cez víkend a sviatky + contact for foreign partners)

Prevádzkovateľ

ČistáVoda s.r.o.

Okrová 1156/10

010 03

Žilina-Budatín  

 

info@cistavoda.sk

informácie ohľadom produktov a objednávok

skopal@cistavoda.sk

technický poradca Marek Skopal - cenové ponuky

durajka@cistavoda.sk

technický poradca Rado Ďurajka - cenové ponuky

peterpapik@cistavoda.sk

spolupráce, marketing, contact for foreign clients

cistavoda.sk@gmail.com

alternatívny mail v prípade, že vám neprejde pošta, či písanie stažností a podnetov priamo vedeniu

Odberné miesto

Hričovská 221, 010 01, Žilina

Otváracie hodiny: 8:00 - 16:00

Číslo účtu: 4014304732/7500 (ČSOB)

IBAN: SK41 7500 0000 0040 1430 4732

(Pri úhrade bezhotovostnej platby Vás prosíme uviesť ako variabilný symbol číslo objednávky, podrobné informácie nájdete v emaili po potvrdení objednávky u nás.)

Firma je platcom DPH

IČO: 46307133

DIČ: 2023329429

IČ DPH: SK2023329429

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Telefón: 041 / 7632 130

Fax: 041 / 7632 139

E-mail: za@soi.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Žilina, oddiel: sro, vložka číslo: 58536/L