12.7.2017 10:50

Zaujímavosti o vode z rôznych kútov Európy

Už asi všetci dobre vieme, že kvalita pitnej vody v našej krajine nie je úplne v poriadku. Zaujíma vás, ako sú na tom vodné zdroje v okolitých štátoch? Aj keď u nás vám vieme zistiť kvalitu vašej vody rýchlo a jednoducho prostredníctvom rozboru vody, pozrite sa orientačne, ako sú na tom ostatné veľké krajiny Európy.


Mapa zaujímavosti o vode Taliansko

TALIANSKO:
V oblasti znečistenia vody majú v tejto krajine výrazný vplyv časté prírodné katastrofy. V roku 2013 bolo zaznamenaných 112 významných zosuvov pôdy, čo často vedie k záplavám. Tie postihujú v Taliansku viac ako 6 miliónov ľudí ročne.

Kvalita podzemných vôd v Taliansku je ohrozená aj vysokým objemom komunálneho odpadu, pričom na celom území v roku 2013 tvoril až 29,6 milióna ton, z ktorých bolo 37% zneškodnených na skládkach. Dobrou správou je, že takmer 40% z odpadu bolo odoslaného k recyklácii alebo kompostovaniu.

V dôsledku znečistenia vôd v krajine je ohrozené veľké množstvo živočíšnych druhov a rastlín - podľa štatistík ide o viac ako 30% stavovcov a ešte o niečo viac rastlín. Taliansko je totiž domovom až polovice európskych druhov rastlín a tretiny rôznych druhov živočíchov. 
 


Mapa zaujímavosti o vode Španielsko

 ŠPANIELSKO:

Štúdie dokazujú, že Španielsko za posledných 20 rokov stratilo 20% svojich zdrojov pitnej vody (ide o priemer celej krajiny, v niektorých oblastiach to bolo až 40%). Ak sa situáciu nepodarí zlepšiť, je viac než isté, že bude toto číslo v najbližších desiatich rokoch narastať.

Viac ako 80% vody, ktorá sa v krajine používa, smeruje do poľnohospodárskeho priemyslu. Rovnako, ako je tomu aj v mnohých ďalších krajinách, toto odvetvie najviac prispieva k znečisteniu vôd. Prebieha tu teda nekonečný kruh využívania a kontaminácie vody.

33% španielských sladkovodných riek je veľmi znečistených a kontaminovaných. Iba 9% všetkých riek je dostatočne čistých a vhodných na ľudskú spotrebu bez potreby výraznej úpravy vody.

Takmer polovica vody, ktorá je každý rok v krajine čerpaná, je používaná nelegálne zo studní nespĺňajúcich predpisy. Následkom čoho je hromadenie dusičnanov v povrchových vodných zdrojoch a zvýšená salinita vody.

V oblasti vody sa považuje Španielsko za jednu z najviac znečistených krajín v Európe. Nedostatok obnoviteľných zdrojov vody v krajine stúpol v súčasnosti nad európsky priemer (až 60%) a v najbližších rokoch sa v prípade nedostatočného zásahu očakáva ďalší nárast.  


Mapa zaujímavosti o vode Grécko

GRÉCKO:
Kvalita vody v Grécku je výrazne ovplyvnená okolitými krajinami, keďže 30% zdrojov pitnej vody Grécka pochádza z oblastí mimo jeho hraníc. Navyše pri nadmernom využívaní riek v susedných krajinách zostáva úroveň množstva čistej vody pre Grécko veľmi nízka. Síce sa hovorí o rôznych dohodách, nič nebolo určené oficiálne, takže kvalita vody v Grécku je naďalej závislá na vplyve okolitých krajín.

Len 13% ročnej spotreby vody v Grécku využívajú domácnosti, zatiaľ čo až 85% z celkovej spotreby vody je využívaných v poľnohospodárstve. Toto číslo by sa dalo znížiť zavedením lepších poľnohospodárskych postupov a ekologickejších metód pestovania plodín (jedným z najväčších problémov je zavlažovanie).

Mapa zaujímavosti o vode Nemecko


NEMECKO:

Štúdia, ktorá bola v Nemecku vykonaná v roku 2011, ukázala, že sladkovodné zdroje v krajine sú znečistené až 331 rôznymi typmi škodlivín vrátane baktérií, sedimentov či pre človeka jedovatých látok (napr. olovo, arzén). Tieto znečisťujúce látky však nie sú regulované nemeckou vládou, takže z právneho hľadiska nie je nikto nútený ich z vody odstrániť.


 ANGLICKO:

Na území Anglicka sa každoročne vyskytuje viac ako tritisíc prípadov znečistenia ropou a ďalšími palivami, ktoré spôsobujú výrazné znečistenie vodných zdrojov a úhyn populácie rýb, vtákov a rastlín v týchto oblastiach. Vo väčšine prípadov ide o cieľavedomé vypúšťanie škodlivých látok do vody, prípadne náhodný únik počas prepravy skladovacích kontajnerov, ktoré neboli dobre udržiavané.

Mapa zaujímavosti o vode Anglicko

Podľa štúdií, ktoré boli v Anglicku vykonané agentúrou pre životné prostredie v roku 2015, je len 17% všetkých riek v krajine v dobrom stave a nepredstavujú zdravotné riziká. Ide o rapídny pokles, keďže v roku 2014 to bolo 29%.

Znečistenie vody v anglických riekach vedie každoročne k veľkému počtu chorôb spojených so zlou kvalitou vody. Jedným z veľkých rizík je napríklad Weilova choroba, ktorá môže byť až smrteľná a v roku 2009 bola zistená u 58 ľudí v krajine. Každý rok sa tu tiež objavuje viac ako päťtisíc prípadov ľudí infikovaných kryptosporidiózou - ochorením spôsobeným parazitom zo znečistených vodných zdrojov.


Mapa zaujímavosti o vode Francúzsko

FRANCÚZSKO:
Na základe štúdie vykonanej v roku 2014 bolo zistené, že približne 1,5 milióna ľudí žijúcich vo Francúzsku používa dennodenne znečistenú vodu, pričom v 63% išlo o pitnú vodu kontaminovanú pesticídmi. Prevažne ide o vidiecke oblasti, v ktorých znečistenie vody súvisí s poľnohospodárskymi činnosťami.

Znečistenie vody v krajine je najčastejšie zaznamenané v malých dedinkách po celom Francúzsku a v poľnohospodárskych oblastiach okolo Paríža. Najviac znečistenú vodu vykazuje mesto Berck na severe krajiny.

Jednou z hlavných príčin znečistenia vodných zdrojov vo Francúzsku sú riasy na brehoch Bretónska, ktorých množstvo sa zvyšuje kvôli čoraz vyššiemu obsahu dusičnanov vo vode pochádzajúcich z blízkych poľnohospodárskych oblastí. V spojení s týmito riasami bol dokonca v roku 2010 zaznamený aj prípad úmrtia kvôli toxickému plynu, ktorý produkujú.


Zdroj informácií: all-about-water-filters.com

Napísal/a

Zuzana Grajciarová

Ďalšie články

awblog/filtracne-kanvice-na-vodu-blog.jpg

Pre ľudí, ktorí hľadajú nízkonákladovú filtráciu vody pre svoju domácnosť, sú ideálnou voľbou filtračné kanvice na vodu. Aktívne uhlie vo vnútri filtra na seba dokáže naviazať škodliviny nachádzajúce sa vo vode, zároveň zvyšuje jej kvalitu a zlepšuje chuť pitnej vody. Viac o výhodách použitia filtračnej kanvice sa dočítate v článku.

Čítať viac
awblog/moddom-veltrh-nabytku-blogovy-clanok.jpg

Pozývame vás na 22. ročník medzinárodného veľtrhu nábytku, bytových doplnkov a interiérového designu, ktorý sa uskutoční v dňoch 18.-22.10. 2017 v Incheba Expo Bratislava. Zúčastníme sa ho aj my, keďže cieľom našej spoločnosti je priniesť do každého bývania kvalitnú čistú vodu.

Čítať viac
awblog/cista-pitna-voda-filter-s-aktivnym-uhlim.png

Čo si predstavíte pod pojmom čistá pitná voda? My nazývame čistou a zdravou vodou takú, v ktorej nie sú obsiahnuté žiadne škodlivé látky a môže tak plniť v ľudskom tele všetky dôležité úlohy, na ktoré je určená. Výborným pomocníkom v boji za čistú vodu je aj aktívne uhlie, vďaka ktorému sa zbavíte škodlivín a navyše získate vodu s výbornou chuťou.

Čítať viac