12.7.2017 10:50

Zaujímavosti o vode z rôznych kútov Európy

Už asi všetci dobre vieme, že kvalita pitnej vody v našej krajine nie je úplne v poriadku. Zaujíma vás, ako sú na tom vodné zdroje v okolitých štátoch? Aj keď u nás vám vieme zistiť kvalitu vašej vody rýchlo a jednoducho prostredníctvom rozboru vody, pozrite sa orientačne, ako sú na tom ostatné veľké krajiny Európy.


Mapa zaujímavosti o vode Taliansko

TALIANSKO:
V oblasti znečistenia vody majú v tejto krajine výrazný vplyv časté prírodné katastrofy. V roku 2013 bolo zaznamenaných 112 významných zosuvov pôdy, čo často vedie k záplavám. Tie postihujú v Taliansku viac ako 6 miliónov ľudí ročne.

Kvalita podzemných vôd v Taliansku je ohrozená aj vysokým objemom komunálneho odpadu, pričom na celom území v roku 2013 tvoril až 29,6 milióna ton, z ktorých bolo 37% zneškodnených na skládkach. Dobrou správou je, že takmer 40% z odpadu bolo odoslaného k recyklácii alebo kompostovaniu.

V dôsledku znečistenia vôd v krajine je ohrozené veľké množstvo živočíšnych druhov a rastlín - podľa štatistík ide o viac ako 30% stavovcov a ešte o niečo viac rastlín. Taliansko je totiž domovom až polovice európskych druhov rastlín a tretiny rôznych druhov živočíchov. 
 


Mapa zaujímavosti o vode Španielsko

 ŠPANIELSKO:

Štúdie dokazujú, že Španielsko za posledných 20 rokov stratilo 20% svojich zdrojov pitnej vody (ide o priemer celej krajiny, v niektorých oblastiach to bolo až 40%). Ak sa situáciu nepodarí zlepšiť, je viac než isté, že bude toto číslo v najbližších desiatich rokoch narastať.

Viac ako 80% vody, ktorá sa v krajine používa, smeruje do poľnohospodárskeho priemyslu. Rovnako, ako je tomu aj v mnohých ďalších krajinách, toto odvetvie najviac prispieva k znečisteniu vôd. Prebieha tu teda nekonečný kruh využívania a kontaminácie vody.

33% španielských sladkovodných riek je veľmi znečistených a kontaminovaných. Iba 9% všetkých riek je dostatočne čistých a vhodných na ľudskú spotrebu bez potreby výraznej úpravy vody.

Takmer polovica vody, ktorá je každý rok v krajine čerpaná, je používaná nelegálne zo studní nespĺňajúcich predpisy. Následkom čoho je hromadenie dusičnanov v povrchových vodných zdrojoch a zvýšená salinita vody.

V oblasti vody sa považuje Španielsko za jednu z najviac znečistených krajín v Európe. Nedostatok obnoviteľných zdrojov vody v krajine stúpol v súčasnosti nad európsky priemer (až 60%) a v najbližších rokoch sa v prípade nedostatočného zásahu očakáva ďalší nárast.  


Mapa zaujímavosti o vode Grécko

GRÉCKO:
Kvalita vody v Grécku je výrazne ovplyvnená okolitými krajinami, keďže 30% zdrojov pitnej vody Grécka pochádza z oblastí mimo jeho hraníc. Navyše pri nadmernom využívaní riek v susedných krajinách zostáva úroveň množstva čistej vody pre Grécko veľmi nízka. Síce sa hovorí o rôznych dohodách, nič nebolo určené oficiálne, takže kvalita vody v Grécku je naďalej závislá na vplyve okolitých krajín.

Len 13% ročnej spotreby vody v Grécku využívajú domácnosti, zatiaľ čo až 85% z celkovej spotreby vody je využívaných v poľnohospodárstve. Toto číslo by sa dalo znížiť zavedením lepších poľnohospodárskych postupov a ekologickejších metód pestovania plodín (jedným z najväčších problémov je zavlažovanie).

Mapa zaujímavosti o vode Nemecko


NEMECKO:

Štúdia, ktorá bola v Nemecku vykonaná v roku 2011, ukázala, že sladkovodné zdroje v krajine sú znečistené až 331 rôznymi typmi škodlivín vrátane baktérií, sedimentov či pre človeka jedovatých látok (napr. olovo, arzén). Tieto znečisťujúce látky však nie sú regulované nemeckou vládou, takže z právneho hľadiska nie je nikto nútený ich z vody odstrániť.


 ANGLICKO:

Na území Anglicka sa každoročne vyskytuje viac ako tritisíc prípadov znečistenia ropou a ďalšími palivami, ktoré spôsobujú výrazné znečistenie vodných zdrojov a úhyn populácie rýb, vtákov a rastlín v týchto oblastiach. Vo väčšine prípadov ide o cieľavedomé vypúšťanie škodlivých látok do vody, prípadne náhodný únik počas prepravy skladovacích kontajnerov, ktoré neboli dobre udržiavané.

Mapa zaujímavosti o vode Anglicko

Podľa štúdií, ktoré boli v Anglicku vykonané agentúrou pre životné prostredie v roku 2015, je len 17% všetkých riek v krajine v dobrom stave a nepredstavujú zdravotné riziká. Ide o rapídny pokles, keďže v roku 2014 to bolo 29%.

Znečistenie vody v anglických riekach vedie každoročne k veľkému počtu chorôb spojených so zlou kvalitou vody. Jedným z veľkých rizík je napríklad Weilova choroba, ktorá môže byť až smrteľná a v roku 2009 bola zistená u 58 ľudí v krajine. Každý rok sa tu tiež objavuje viac ako päťtisíc prípadov ľudí infikovaných kryptosporidiózou - ochorením spôsobeným parazitom zo znečistených vodných zdrojov.


Mapa zaujímavosti o vode Francúzsko

FRANCÚZSKO:
Na základe štúdie vykonanej v roku 2014 bolo zistené, že približne 1,5 milióna ľudí žijúcich vo Francúzsku používa dennodenne znečistenú vodu, pričom v 63% išlo o pitnú vodu kontaminovanú pesticídmi. Prevažne ide o vidiecke oblasti, v ktorých znečistenie vody súvisí s poľnohospodárskymi činnosťami.

Znečistenie vody v krajine je najčastejšie zaznamenané v malých dedinkách po celom Francúzsku a v poľnohospodárskych oblastiach okolo Paríža. Najviac znečistenú vodu vykazuje mesto Berck na severe krajiny.

Jednou z hlavných príčin znečistenia vodných zdrojov vo Francúzsku sú riasy na brehoch Bretónska, ktorých množstvo sa zvyšuje kvôli čoraz vyššiemu obsahu dusičnanov vo vode pochádzajúcich z blízkych poľnohospodárskych oblastí. V spojení s týmito riasami bol dokonca v roku 2010 zaznamený aj prípad úmrtia kvôli toxickému plynu, ktorý produkujú.


Zdroj informácií: all-about-water-filters.com

Napísal/a

Zuzana Grajciarová

Ďalšie články

awblog/veltrh-coneco-racioenergia-voda-2018.jpg

V dňoch 11. až 14. apríla 2018 sme sa zúčastnili medzinárodného veľtrhu CONECO-RACIOENERGIA-VODA, ktorý sa konal v priestoroch Incheba Expo Bratislava. Pre návštevníkov sme mali pripravenú prehliadku vybraných produktov a na ich otázky odpovedali odborníci na úpravu vody, ktorí sa tejto problematike venujú už roky a vedia poradiť s akýmkoľvek "vodným" problémom. Prezrite si niekoľko fotografií z výstavy...

Čítať viac
awblog/stavebni-veletrhy-brno.png

V dňoch od 25. - 28. 4. 2018 sa v Brne koná stavebný veľrth, ktorý bude zameraný prakticky na všetko ohľadom stavieb a rekonštrukcií. Na výstave môžete nájsť mnoho odborníkov k rôznych oblastí stavebníctva. Príďte sa pozrieť.

Čítať viac
awblog/coneco-blog.png

Aj tento rok sa naša spoločnosť zúčastní veľtrhu CONECO-RACIOENERGIA, ktorý sa uskutoční vo výstavisku Incheba Expo Bratislava. Už v dňoch 11.-14.4. 2018 môžete navštíviť náš stánok. Pozývame vás prezrieť si vybrané produkty z nášho portfólia a prekonzultovať problémy týkajúce sa vody s našimi odborníkmi.

Čítať viac