null

Kategórie
 
 
 
Dusitany a dusičnany vo vode
Doprava ZADARMO nad 70€
 
 
Dusitany a dusičnany vo vode
Meranie tvrdosti a obhliadka zadarmo
 
 
 
 
10.04.2018

Máte novú studňu, prípadne vrt? Poznáte hodnoty dusitanov a dusičnanov vo vašej vode? Moderná doba fabrík, umelých hnojív zapríčinila priam alarmujúci problém. Prečítajte si všetky dôležité informácie, ktoré by ste o dusičnanoch a dusitanoch vo vode mali vedieť!

 

S narastajúcim počtom fabrík, tovární, veľkých poľnohospodárskych polí a megafariem vznikol vo vode akútny problém.

Dusitany a dusičnany vo vode


Výskyt dusitanov a dusičnanov vo vode má negatívny vplyv na zdravie. Tieto látky sa v krvnom obehu správajú ako toxické. Do vody sa dostanú či už z umelých hnojív, postrekov alebo zo žúmp, septikov, ba dokonca aj z organického odpadu. Dusičnany sa v ľudskom tele premenia na toxickejšie dusitany bakteriálnou činnosťou.

Z akútnych poškodení zdravia je to predovšetkým dusičnanová methemoglobinémia, ktorá môže vniknúť po konzumácií dojčeneckej stravy pripravovanej z vody s vysokým obsahom dusičnanov. Táto methemoglobinémia výrazne obmedzuje prenos kyslíku krvou. U bábätiek, ktoré k pomeru svojej hmotnosti spotrebujú oveľa viac vody a zároveň nemajú tak dobrú schopnosť rozkladať methemoglobín, je obmedzená schopnosť transportácie krvi. Takáto otrava sa prejavuje zmodraním pier, rúk a chodidiel, bolesťou hlavy a môže viesť dokonca až k uduseniu. Nedokysličovanie je obzvlášť nebezpečné pre vyvíjajúci sa plod a tiež dojčatá. Prejavuje sa poruchami vo vývine centrálnej nervovej sústavy a oneskorením psychického vývinu alebo duševnou zaostalosťou. Zvýšený obsah dusičnanov v pitnej vode môže byť taktiež príčinou infarktu alebo zvýšeného srdečného tlaku.

Okrem dusičnanovej methemoglbinémie, sa dusičnany a dusitany podieľajú ako prekurzory na tvorbe silne účinných karcinogénnych látok, ktoré zvyšujú riziko nádorových ochorení tráviaceho systému a močového mechúra.  V literatúre sa uvádza aj vzťah dusitanov k výskytu nádorových ochorení lymfatického systému.

Zarážajúce je, že podľa platnej slovenskej normy pre povolené množstvá rozpustených látok vo vode NV SR č. 354/2006 Z.z. je prípustná norma dusičnanov v pitnej vode (!) až 50 mg/l. Takéto množstvo je preukázateľne pre dospelého človeka zdravotne škodlivé a karcinogénne. Nehovoriac o bábätkách. Zaujímavosťou je, že v USA je maximálne povolené množstvo dusičnanov vo vode len 10 mg/l pre dospelého človeka. Čo je až 5-násobne menej. Prečo? Máme snád lepšiu obranyschopnosť ako oni?!

     Limit pre dojčenskú vodu       Limit pre vodu z vodovodu   
Dusičnany    10 mg/l  50 mg/l
Dusitany   0,1 mg/l 0,5 mg/l 


Doktori sa oháňajú tým, že vyššie uvedené limity pre dusičnany vo vode sú celosvetový štandard a určené sú podľa WHO (World Health Organization-Svetová zdravotnícka organizácia), avšak zabúdajú dodať, že táto organizácia určila tento limit pre krajiny s nedostatkom pitnej vody. USA ako jeden z mála štátov túto problematiku pochopil a nastavil limit prijateľne a zdraviu bezpečne.

Rozhodnite sa, premyslite si a študujte. My sme tu pre Vás a ponúkame Vám možnosť prezrieť si našu ponuku filtrov proti dusičnanom. Naše zariadenia dokážu z vody tieto škodlivé látky odstrániť až na minimum a preto nás neváhajte kontaktovať a my vám poradíme.

 

...

 
 
Kontaktujte nás:
alebo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia