Kategórie
 
 
Kompletný rozbor vody
Doprava ZADARMO nad 100€
 
 
 
 

Kompletný rozbor vody

0 (0 hlasov)
Kód produktu:Kompletn rozbor
Výrobca:Iné
Kompletný - najväčší rozbor vody zahŕňajúci až 83 ukazovateľov kvality pitnej vody. Cena je aj s odberom.
Dostupnosť
Dodacia lehota: skladom
Vaša cena: 499,17 € bez DPH
599,00 € s DPH


Kompletný/úplný rozbor vody meria všetkých 83 ukazovateľov kvality pitnej vody podľa Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z.

Kompletné meranie kvality vody zahŕňa:

1. Mikrobiologické a biologické ukazovatele:

 • Escherichia coli (EC)
 • Koliformné baktérie (KB)
 • Enterokoky (EK)
 • Pseudomonas aeruginosa (PA)
 • Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C (KM22)
 • Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C (KM37)
 • Bezfarebné bičíkovce (BB)
 • Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov) (ŽO)
 • Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií) (VB)
 • Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky (MM)
 • Mŕtve organizmy (MO)
 • Železité a mangánové baktérie (ŽMB)
 • Abiosestón (AB)
 • Clostridium perfringens (CP)
2. Fyzikálne a chemické ukazovatele:
a) Anorganické ukazovatele:
 • Antimón (Sb)
 • Arzén As)
 • Bór (B)
 • Bromičnany (BrO3-)
 • Dusičnany (NO3-)
 • Dusitany (NO2-)
 • Fluoridy (F)
 • Chróm (Cr)
 • Kadmium (Cd)
 • Kyanidy (CN-)
 • Meď (Cu)
 • Nikel (Ni)
 • Olovo (Pb)
 • Ortuť (Hg)
 • Selén (Se)
 • Striebro (Ag)
b) Organické ukazovatele:
 • Akrylamid (AA)
 • Benzén (C6H6)
 • Dichlórbenzény (DCB)
 • 1,2-dichlóretán (C2H4Cl)
 • Monochlórbenzén (MCB)
 • Celkový organický uhlík (TOC)
 • Pesticídy (PL)
 • Pesticídy spolu (PLs)
 • Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU)
 • Benzo(a)pyrén (BaP)
 • Epichlórhydrín (C3H5ClO)
 • Styrén (ST)
 • Tetrachlóretén (PCE)
 • Tetrachlórmetán (CCl4)
 • Toluén (C7H8)
 • Trichlóretén (TCE)
 • Vinylchlorid (C2H3Cl)
 • Xylény (C8H10)
 • Mikrocystín (LR)
c) Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty:
 • Voľný chlór (Cl2)
 • Brómdichlórmetán (BDM)
 • 2,4-dichlórfenol (DCF)
 • Chlórdioxid (ClO2)
 • Chloritany (ClO2-)
 • Chloroform (CHCl3)
 • Ozón (O3)
 • 2,4,6-trichlórfenol (TCP)
 • Trihalometány spolu (THMs)
d) Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody:
 • Absorbancia (254 nm, 1 cm) (A254)
 • Amónne ióny (NH4+)
 • Celkové rozpustné látky (RL)
 • Farba (F)
 • Hliník (Al)
 • Chemická spotreba kyslíka manganistanom (CHSKMn)
 • Chloridy (Cl-)
 • Mangán (Mn)
 • Nasýtenie vody kyslíkom (O2)
 • Reakcia vody (pH)
 • Sírany (SO42-)
 • Sulfán voľný (H2S)
 • Chuť
 • Teplota (t)
 • Zákal (Z)
 • Pach
 • Zinok (Zn)
 • Železo (Fe)
 • Vodivosť (kappa)
 • Sodík (Na+)
e) Látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca:
 
 • Horčík (Mg2+)
 • Vápnik (Ca2+)
 • Vápnik a horčík (Ca2+Mg2+)
f) Rádiologické ukazovatele:
 • Trícium (3H)
 • Celkový úväzok efektívnej dávky z príjmu rádionuklidov za rok

 

Pri objednávke si zvoľte spôsob dopravy "Osobný odber - Žilina", systém vám tak nebude účtovať dopravu. Odber vzorky u vás je v cene a po vytvorení objednávky vás budeme automaticky kontaktovať.
Do prepravných informácií pri objedávke rozboru vody uveďte miesto odberu vzorky.
 
Platiť je možné len vopred prevodom na bankový účet, prípadne kreditnou kartou informácie. V prípade záujmu o meranie len vybraných látok nás kontaktujte - cena je v takomto prípade 5€ s DPH za jeden prvok (kov), 5,50€ s DPH za jeden prvok (anión) a 8€ s DPH za jeden prvok (mikrobiológia).

Pridať komentár:

...

Pridať reakciu na komentár:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia