Proces úpravy vody v domácnosti nezvládne každý kutil

Kategórie
 
 
 
Proces úpravy vody v domácnosti nezvládne každý kutil
Doprava ZADARMO nad 70€
 
 
Proces úpravy vody v domácnosti nezvládne každý kutil
Meranie tvrdosti a obhliadka zadarmo
 
 
 
 
11.05.2018

Úprava vody je proces mnohých krokov od rozboru vody až po následnú pravidelnú údržbu zariadení. Cieľom je dosiahnuť úroveň kvality úžitkovej vody takú, aby nespôsobovala problémy pri polievaní, či praní (flaky, mastnota, hdrzavenie, vodný kameň). Ba dokonca dosiahnuť kvalitu vody na úrovni pitnej vody.

Úprava vody je proces mnohých krokov od rozboru vody až po následnú pravidelnú údržbu zariadení. Cieľom je dosiahnuť úroveň kvality úžitkovej vody takú, aby nespôsobovala problémy pri polievaní, či praní (flaky, mastnota, hdrzavenie, vodný kameň). Ba dokonca dosiahnuť kvalitu vody na úrovni pitnej vody. Pri voľbe jednotlivých zariadení na úpravu vody je dôležité dbať na ich správny technologický návrh. Neraz sa stáva, že zariadenia majú nepostačujúci prietok, takže výstupný tlak je v dôsledku neodbornosti veľmi malý.

Úprava vody v domácnosti

Koho sa týka úprava vody?

Takmer každého, prečo? Tí, ktorí využívajú vlastné vodné zdroje (studne, vŕty, či pramene) majú najčastejšie problémy s mikrobiologickým znečistením, kvôli presakovaniu žúmp a hnojísk v blízkosti zdroja. Kvôli tomu je potrebné neustále kontrolovať kvalitu tejto vody napríklad pomocou rozboru vody. Ďalšie znečistenia, ktoré patria k takýmto zdrojom sú buď pevné (íľ, piesok..) alebo rozpustené vo vode (vápnik, horčík, železo, mangán, dusičnany, amónne ióny..). Pri úprave vody z komunálneho zdroju sa najčastejšie rieši prechlórovanie vody, či usadzovanie vodného kameňa.

Odstránenie mechanických nečistôt a chlóru

Úplnym základom filtrácie vody býva odstraňovanie tých najväčších nečistôt z vody, či už ide o piesok, hlinu, íľ, či hrdzu. Voda preteká cez filter na vodu, ktorý obsahuje zväčša polypropylénovú vložku alebo rukáv, ktorý zachytáva všetky nerozpustené látky do určitej veľkosti. Takúto vložku je potrebné pravidelne vymieňať, prípadne preplachovať, inak hrozí rapídne zníženie tlaku v potrubí, prípadne úplne zanesenie. Alternatívou odstránenia mechanických nečistôt býva piesková, či keramická filtrácia vody.

Na obecnom vodovode je taktiež veľmi obľúbená táto varianta s použitím aktívneho uhlia, či už sypaného alebo zalisovaného. Uhlík na seba naviaže chlór a jeho zlúčeniny, ktoré sa tak nedostanú ďalej do systému.

Vodný kameň

Tvrdá voda a vodný kameň

Azda najznámejší problém s vodou v slovenských domácnostiach. Vápnik spolu s horčíkom vo vode vytvárajú uhličitanové soli, ktoré sa usádzajú vo forme vodného kameňa. Ten postupne ničí všetky spotrebiče, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou, taktiež vodovodné batérie, sprchy, či vykurovaciu techniku. S tým úmerne narastajú aj náklady na domácnosť.

Úprava tvrdej vody sa rieši procesom zvaným zmäkčenie vody. Voda preteká cez náplň filtračného zariadenia, ktorá vo vode viaže vápnik a horčík a ten následne zamieňa za sodík. Po čase túto schopnosť stratí a potrebuje sa zregenerovať soľným roztokom. Pre úpravu vody zmäkčením je teda potrebný správny technologický návrh, ktorý berie do úvahy mnoho faktorov (tvrdosť vody na vstupe a výstupe, spotreba vody, druh prevádzky, ostatné látky vo vode..). Na základe týchto faktorov sa následne navrhne riadiaca hlavica, množstvo náplne a spôsob a typ inštalácie zmäkčovača vody.

Odstránenie železa, mangánu, dusičnanov, či amónnych iónov

Tu filtrácia vody prebieha taktiež pomocou iónovýmeny, samotný návrh úpravovne vody závisí od množstva jednotlivých látok vo vode a ich kombinácií. Napríklad kombinácia železa a mangánu je náročnejšie filtrovaná ako samotné železo. Najčastejšie na základe minimálneho rozboru vody vyberáme vhodné filtračné média a navzájom ich kombinujeme, tak aby sme dosiahli optimálny výsledok. Našou zárukou je, že voda na výstupe bude dosahovať hodnoty podľa noriem pre pitnú vodu na základe aktuálneho nariadenia vlády Slovenskej republiky.

Systém fungovania reverznej osmózy

Pitná voda a doúprava vody pomocou membrán

Membrány určené na úpravu vody sú polopriepustné zložené zväčša z polymérov. Ich priepustnosť začína približne na hodnote 0,2 μm (kapilárna membrána) až po 0,0001 μm (reverzná osmóza). Takéto membrány sú veľmi jemné a háklivé na rýchle zanesenie, či znečistenie. Preto je nutné aby filtrácia vody prebiehala už s predupravenou vodou. Kvôli tomu sú tieto vodné filtre dodávané komplexne s viacerými stupňami filtrácie (mechanická, uhlíková..). Nespornou výhodou tejto úpravy vody je odstránenie baktérií, vírusov, choroboplodných zárodkov, antibiotík, zvyškov liekov a iných mikročastíc vo vode, ktoré sa nedajú odfiltrovať iným spôsobom (okrem destilácie vody). Takáto úpravovňa vody sa najčastejšie montuje priamo do kuchyne, kedže voda z týchto filtrov sa používa na pitie a varenie. 

 


Ako je vyššie opísané, úprava vody je celkom komplikovaný proces na ktorom je potrebné si dať záležať, kedže táto záležitosť je na mnoho rokov. Pokiaľ máte záujem o úpravu vody na najvyššej úrovni a hlavne bezstarostne, neváhajte nás kontaktovať pre individuálnu konzultáciu a technologický návrh.

Kontaktujte nás

Pôvodný článok zo dňa 23. 08. 2016, aktualizovaný dňa 11. 05. 2018.

 
 

...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia