9.5.2017 14:50

Úprava pitnej vody pri využívaní vlastných vodných zdrojov

studňaMnoho slovenských domácností má možnosť pripojiť sa na mestský vodovod a používať tak pomerne kvalitný zdroj pitnej i úžitkovej vody. V niektorých prípadoch však ľudia takúto možnosť nemajú a jediný zdroj vody pre nich predstavuje vlastná studňa alebo vrt. Keďže takáto voda nie je nijakým spôsobom kontrolovaná, je potrebné zvoliť vhodný filter na vodu zo studne, ktorý zaistí jej bezpečné a bezproblémové využívanie.

Ideálne je pri vlastných zdrojoch vody vykonávať pravidelne rozbor vody, na základe ktorého je možné určiť nezávadnosť alebo závadnosť vody. Studne a vrty sú ohrozené množstvom škodlivých látok, ktorých vysoký limit môže mať negatívny vplyv na naše zdravie, prípadne môže narušiť a poškodiť spotrebiče, zariadenia v domácnosti a ďalšie úpravovne vody.


Aké sú možnosti úpravy a filtrácie vody pri vlastných vodných zdrojoch?

Mechanická filtrácia - Mechanické znečistenie vody môžeme vidieť aj voľným okom, predstavuje zanesenie pieskom, hlinou, štrkom, rôznymi úlomkami zo starých potrubí a podobne. Prvotným krokom pri úprave vody z vlastného vodného zdroja je preto mechanická filtrácia, ktorá všetky pevné častice zachytí. Ide o zariadenie, vo vnútri ktorého sa nachádza filtračná vložka s určitou priepustnosťou, ktorá sa po čase zanesie a je potrebná jej výmena.

Zmäkčovač vody - Hodnoty vápnika (Ca) a horčíka (Mg) vo vode sú ukazovateľmi tvrdosti vody. Limit pre tvrdosť vody je stanovený na 6-28°dH, avšak už pri 7 nemeckých stupňoch sa začína tvoriť vodný kameň, ktorý sa usádza a dokáže spôsobiť nemalé škody na spotrebičoch a úpravovniach vody. Preto je veľmi dôležitým krokom zmäkčenie vody. Zmäkčovače vody sú plnoautomatické zariadenia s katexovou náplňou na báze regenerácie prostredníctvom soli, ktoré sa inštalujú na hlavný prívod vody - zmäkčia tak vodu v celom dome, objekte a permanentne odstránia až 99% vodného kameňa.

Odželeznovač vody - Zvýšené hodnoty železa (Fe) a mangánu (Mn) vo vode možno ľahko spozorovať - prítomnosť železa spôsobuje zmenu fyzikálnych vlastností vody - farby, pachu a pri zvýšenej koncentrácií začína voda chutiť viac "kovovo". Mangán sa zase prejavuje čiernymi usadeninami alebo mastnými škvrnami na povrchu vody. Ideálnym riešením na odstránenie železa a mangánu z vody sú prístroje Waterboss, ktoré ju zároveň aj zmäkčujú a upravujú zápach a chuť vody.

Dusičnany a dusitany - V prípade, že je v blízkosti zdroja pitnej vody poľnohospodárska prevádzka, kde sa používajú umelé hnojivá, alebo niekde v okolí presakuje septik či žumpa, môžu sa vo vode objaviť vo zvýšenom množstve nebezpečné dusičnany a dusitany. Na ich odstránenie je potrebné filtračné zariadenie s anexovou náplňou, ktoré funguje na báze ionóvej výmeny - zachytí ióny dusičnanov (NO3) a dusitanov (NO2) a následne ich vyplaví do odpadu. Životnosť anexovej zmesi, ktorá sa regeneruje rovnako ako katex prostredníctvom soľného roztoku, je približne 10 rokov.

uprava-vody-pre-studnu

Dezinfekcia vody - Pri vlastných zdrojoch vody je nevyhnutnou súčasťou úpravy vody aj dezinfekcia, pričom účinnou a ekologickou možnosťou je použitie UV lampy na vodu. UV lampa prostredníctvom ultrafialového žiarenia s vlnovou  dĺžkou 253,7 mm zneškodní až 99,99% baktérií a vírusov nachádzajúcich sa vo vode. Zastaralou možnosťou dezinfekcie vody, už nie tak ekologickou a pre zdravie bezpečnou, je chlórovanie vody.

Napísal/a

Zuzana Grajciarová

Ďalšie články

awblog/aquatherm-praha.png

Pozývame vás na medzinárodný veľtrh Aqua Therm Praha, na ktorom vám odprezentujeme našu spoločnosť, jej poslanie a produkty, ktoré na e-shope ponúkame. Počas celého trvania veľtrhu vám budú k dispozícii vyškolení odborníci na úpravu vody. Príďte sa s nimi poradiť, prebrať problematiku filtrácie vody a prezrieť si vybrané vodné filtre.

Čítať viac

Potrebujete rozbor vody?

3.1.2018 8:07

awblog/blog-potrebujete-rozbor-vody.png

Pre zistenie kvality vody je najlepším riešením vykonanie rozboru vodu, podľa ktorého zistíte presné hodnoty meraných látok. Ako ale zistíte, že rozbor vody potrebujete?  Väčšinou tomu nasvedčuje viacero príznakov, ktoré môžete na kvalite vašej vody spozorovať...

Čítať viac
awblog/vyhradni-distributor-filtrov-na-vodu-atlas-filtri.jpg

Snažíme sa neustále rozširovať našu ponuku produktov, a preto sme začali spolupracovať s talianskou spoločnosťou Atlas Filtri, ktorá sa zaoberá úpravou vody od roku 1975. Stali sme sa distribútorom filtrov na vodu Atlas Filtri, čo znamená, že už čoskoro nájdete širokú škálu týchto produktov na našom e-shope.

Čítať viac