2.12.2015 18:54

S akými látkami sa môžeme stretnúť vo vode?

V článku sa dozviete o látkach, ktoré vodu znečisťujú, o ich príznakoch, pôvode, maximálnom povolenom limite vo vode a podobne. Obsah týchto látok vo vašej vode zistíte pomocou rozboru vody, ktorý pre vás vykonáme a následne vám môžeme pomôcť s vhodnou úpravou vody


Najčastejšie a najznámejšie látky, ktoré vo vode meriame a odstraňujeme:
Chlór (Cl) - má svoju pozitívnu (účinne dezinfikuje, zbaví vodu baktérií, zabraňuje šíreniu niektorých chorôb), ale aj negatívnu stránku (vysoko toxická látka - pri reakcii s inými látkami nachádzajúcimi sa vo vode sa tvoria toxíny THM). 
Dusičnany (NO3) a dusitany (NO2) - charakteristické najmä pre vody v blízkostí polí a poľnohospodárskych prevádzok. Na ich odstránenie sa používajú filtračné zariadenia s anexovou náplňou
Železo (Fe) a mangán (Mn) - látky, ktoré vo vode odhalíte najjednoduchšie - ovplyvňujú totiž aj jej farbu, vôňu a chuť. Pri zvýšených hodnotách železa a mangánu odporúčame použiť prístroje Waterboss, ktoré nie len z vody účinne tieto látky odstránia, ale zároveň vodu zmäkčujú. 
Baktérie a vírusy - jednoducho sa dostanú do vodného zdroja a odhaliť ich dokáže len rozbor vody. Pri výskyte baktérií vo vode existuje niekoľko možností ich odstránenia - od chemického (s použitím ozónu, chlóru alebo jeho zlúčenín) po fyzikálne (prostredníctvom UV lampy na vodu). 
Baktérie sledované v pitnej vode na Slovensku:
 - Escherichia coli (max. 0 KTJ/100 ml)
 - Koliformné baktérie (max. 0 KTJ/100 ml)
 - Enterokoky (max. 0 KTJ/100 ml)
 - Mezofilné baktérie (max. 20 KTJ/1 ml)
 - Psychrofilné baktérie (max. 200KTJ/1 ml)
 - Patogénne baktérie (max. 0KTJ/ 100 ml)
 
V nasledujúcej tabuľke sú vyobrazené stanovené limity spomínaných látok a zdravotné komplikácie, ktoré nám ich prekročenie môže spôsobiť:
Tabuľka - škodlivé látky vo vode

Čo môžeme nájsť v pohári vody z vodovodu?

Ďalšie látky nachádzajúce sa vo vode: 
Vápnik a horčík (tvrdosť vody)
 - vytvára vodný kameň, množstvom rozpusteného vápnika a horčíka vo vode sa určuje tvrdosť vody - viac o tvrdej vode.
Reakcia vody (pH) - (6,5-9,5) laicky rozdeľuje vodu na živú a mŕtvu a to pomocou ionizátora vody.
Rozpustené látky (TDS) - (max. 1000 mg/l) ide o hodnotu, ktorá udáva množstvo všetkých rozpustených látok vo vode.
Chloridy (Cl) - (max. 100 mg/l) veľmi často určujú množstvo fekálneho znečistenia vody.
Sírany (SO42-) - (max. 250 mg/l) spôsobujú preháňanie a problémy s tráviacou sústavou.
CHSK-Mn (Chemická spotreba kyslíka) - (max. 3 mg/l) dáva informáciu hlavne o organickom znečistení vody.
Zákal (max. 5 ZF) je optická jasnosť vody, spôsobená nerozpustnými, mechanickými časticami.
Farba, pach a chuť  senzorické vlastnosti vody. 

Ťažké kovy vo vode:
Arzén (As)
 - spolu so svojimi zlúčeninami využívaný v poľnohospodárstve ako pesticídy - týmto spôsobom sa dostávajú do pôdy a následne aj do vody. 
Kadmium (Cd) - nachádza sa najmä v odpadových vodách, kde sa dostáva následkom výroby plastov, úpravy kovov, polygrafického a fotografického priemyslu. Má negatívny vplyv na zdravie človeka, spôsobuje odvápňovanie kostí, pigmentáciu zubov či anémiu. 
Olovo (Pb) najčastejšou príčinou olova vo vode sú olovené vodovodné potrubia, ktorými voda preteká. 
Ortuť (Hg) - ovplyvňuje nervový systém, poškodzuje srdce, obličky, pečeň a ďalšie dôležité orgány - najviac ohrozené sú tehotné ženy a deti.
Meď (Cu) - predstavuje nebezpečenstvo najmä v kombinácii s kyslou vodou. 
Berílium (Be) - je silne toxická látka pre vodné prostredie, berýlium a jeho soli sú aj karcinogénne. 
Hliník (Al) - podobne ako u medi hrozí nebezpečenstvo najmä pri kombinácii hlínikových povrchov a kyslej vody, čo zapríčiňuje jeho uvoľnenie do vody a následné poškodenie zdravia. 
Chróm (Cr) - na uvoľňovaní chrómu do vody má "zásluhu" textilná výroba, spracovávanie kože a výroba farbív a pigmentov. 
Kyanidy (Cn) - do vody sa dostávajú následkom uhoľného, fotografického priemyslu a úpravy kovov. Pre človeka sú veľmi toxické, otrava sa prejavuje bolesťami hlavy, nevoľnosťou, únavou, vo zvýšenej dávke blokuje tkanivám v spracovaní kyslíka.  

Pohár pitnej vody

Ďalšie sledované organické látky vo vode:
 - Organicky viazaný chlór (OCl)
 - Trihalometány (THM)
 - Trichlórmetán (CHCl3)
 - Polychlórované bifenyly (PCB)
 - Dichlórdifenyltrichloretan (DDT)
 - Ropné látky (NEL)
 - Tenzidy aniontové (PAL-A)
 - Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)


Pokiaľ máte vodu kontaminovanú akoukoľvek zo spomínaných látok, neváhajte nás kontaktovať - pomôžeme vám nájsť vhodné riešenie na úpravu vodu (či už pre domácnosť alebo priemysel).

Kontaktujte nás

Napísal/a

Peter Papík

Ďalšie články

awblog/veltrh-coneco-racioenergia-voda-2018.jpg

V dňoch 11. až 14. apríla 2018 sme sa zúčastnili medzinárodného veľtrhu CONECO-RACIOENERGIA-VODA, ktorý sa konal v priestoroch Incheba Expo Bratislava. Pre návštevníkov sme mali pripravenú prehliadku vybraných produktov a na ich otázky odpovedali odborníci na úpravu vody, ktorí sa tejto problematike venujú už roky a vedia poradiť s akýmkoľvek "vodným" problémom. Prezrite si niekoľko fotografií z výstavy...

Čítať viac
awblog/stavebni-veletrhy-brno.png

V dňoch od 25. - 28. 4. 2018 sa v Brne koná stavebný veľrth, ktorý bude zameraný prakticky na všetko ohľadom stavieb a rekonštrukcií. Na výstave môžete nájsť mnoho odborníkov k rôznych oblastí stavebníctva. Príďte sa pozrieť.

Čítať viac
awblog/coneco-blog.png

Aj tento rok sa naša spoločnosť zúčastní veľtrhu CONECO-RACIOENERGIA, ktorý sa uskutoční vo výstavisku Incheba Expo Bratislava. Už v dňoch 11.-14.4. 2018 môžete navštíviť náš stánok. Pozývame vás prezrieť si vybrané produkty z nášho portfólia a prekonzultovať problémy týkajúce sa vody s našimi odborníkmi.

Čítať viac